Một vật có khối lượng m= 10 kg được thả rơi tự do không vận tốc đầu ở độ cao h= 180 m so với mặt đất. Lấy g= 10m/s 2 . Hãy xác định a, Thế năng của vậ

Question

Một vật có khối lượng m= 10 kg được thả rơi tự do không vận tốc đầu ở độ cao h= 180 m so với mặt
đất. Lấy g= 10m/s 2 . Hãy xác định
a, Thế năng của vật tại độ cao h.
b, Vị trí có thế năng bằng động năng, bỏ qua mọi ma sát và lực cản của môi trường.

in progress 0
Elliana 2 giờ 2021-10-10T21:37:14+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-10T21:38:48+00:00

  Đáp án:

  \(\begin{array}{l}
  a.{W_{t\max }} = 18000J\\
  b.h = 60m
  \end{array}\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  a.\\
  {W_{t\max }} = mg{h_{\max }} = 10.10.180 = 18000J\\
  b.\\
  2{W_t} = {W_d} \Rightarrow {W_t} = \frac{W}{3} = \frac{{{W_{t\max }}}}{3}\\
  mgh = \frac{{mg{h_{\max }}}}{3}\\
   \Rightarrow h = \frac{{{h_{\max }}}}{3} = \frac{{180}}{3} = 60m
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )