Một vật có khối lượng m= 10 kg được thả rơi tự do không vận tốc đầu ở độ cao h= 180 m so với mặt đất. Lấy g= 10m/s 2 . Hãy xác định a, Thế năng của vậ

Question

Một vật có khối lượng m= 10 kg được thả rơi tự do không vận tốc đầu ở độ cao h= 180 m so với mặt
đất. Lấy g= 10m/s 2 . Hãy xác định
a, Thế năng của vật tại độ cao h.
b, Vị trí có thế năng bằng động năng, bỏ qua mọi ma sát và lực cản của môi trường.

in progress 0
Margaret 2 tháng 2021-10-11T19:22:04+00:00 2 Answers 14 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-11T19:23:11+00:00

  Đáp án:

  a) 18000 J

  b) 90 m

  Giải thích các bước giải:

  a) Thế năng vật tại độ cao h là:

  b) Độ cao vị trí động năng ⇔ thế năng là:

  a) 18000J

                 b) 90 m

  0
  2021-10-11T19:23:20+00:00

  Đáp án:

  a) 18000J

  b) 90m

  Giải thích các bước giải:

  a) Thế năng là:

  \({{\rm{W}}_t} = mgh = 100.180 = 18000J\)

  b) Độ cao vị trí động năng = thế năng là:

  \(h’ = \dfrac{h}{2} = \dfrac{{180}}{2} = 90m\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )