Một vật có khối lượng m = 100 (kg) bắt đầu trượt trên sàn nhà dưới tác dụng của lực kéo nằm ngang F = 750 (N), hệ số ma sát trượt giữa vật và sàn nhà

Question

Một vật có khối lượng m = 100 (kg) bắt đầu trượt trên sàn nhà dưới tác dụng của lực kéo nằm ngang F = 750 (N), hệ số ma sát trượt giữa vật và sàn nhà là 0,5 và lấy g = 10 (m/s)2. Hãy tính:
a) Gia tốc của vật
b) Thời gian để vật đi được 100 (m) đầu tiên
c) Vận tốc của vật ở cuối quãng đường đó

in progress 0
Elliana 3 tuần 2021-11-22T11:40:31+00:00 1 Answers 19 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-22T11:41:56+00:00

  Đáp án:

  \(10\sqrt 5 (m/s)\)

  Giải thích các bước giải:

   1. Gia tốc của vật: 

  \(\begin{array}{l}
  F – {F_{ms}} = ma\\
   \Rightarrow a = \frac{{F – {F_{ms}}}}{m} = \frac{{F – \mu mg}}{m} = 2,5(m/{s^2})
  \end{array}\)

  2. Thời gian vật đi 100m đầu: 

  \(s = {v_0}t + \frac{{a{t^2}}}{2} = \frac{{2,5.{t^2}}}{2} = 100 \Rightarrow t = 4\sqrt 5 (s)\)

  3. Vận tốc ở cuối quãng đường 100m:

  \(v = {v_0} + at = 2,5.4\sqrt 5  = 10\sqrt 5 (m/s)\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )