một vật có khối lượng m=5kg đang chuyển động với vận tốc v=2m/s thì động năng là

Question

một vật có khối lượng m=5kg đang chuyển động với vận tốc v=2m/s thì động năng là

in progress 0
Melanie 4 tuần 2021-07-08T17:27:17+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T17:28:21+00:00

  Đáp án: $10J$

    

  Giải thích các bước giải:

  $m=5kg, v=2m/s$.

  Động năng của vật:

  $W_d=\dfrac{1}{2}mv^2= \dfrac{1}{2}.5.2^2=10(J)$

  0
  2021-07-08T17:29:00+00:00

  Ta có:

  $W_{đ}$ = $\frac{1}{2}$m$v^{2}$ = $\frac{1}{2}$ . 5 . $2^{2}$

  => $W_{đ}$ = 10 (J)

  Xin câu trả lời hay nhất ạ :3

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )