Một vật có khối lượng m, nhiệt dung riêng của chất làm nên vật là c. Nhiệt độ ban đầu của vật là t1, sau khi tỏa nhiệt thì nhiệt độ của vật là t2 . Cô

Question

Một vật có khối lượng m, nhiệt dung riêng của chất làm nên vật là c. Nhiệt độ ban đầu của vật là t1, sau khi tỏa nhiệt thì nhiệt độ của vật là t2 . Công thức tính nhiệt lượng tỏa ra của vật là

A:
Q = m.c.(t1 – t2 ).
B:
Q = m.c.(t1 + t2 ).
C:
Q = m.c.t1 .t2
D:
Q = m.c.(t2 – t1 ).

in progress 0
Margaret 1 tháng 2021-11-04T05:02:43+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-04T05:04:14+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Vì vật toả nhiệt nên t1>t2

  Chọn A

  0
  2021-11-04T05:04:20+00:00

  Đáp án:

  A
  \[{Q_{toa}} = m.c.\Delta t = m.c.({t_1} – {t_2})\]

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )