Một vật có m=1kg đang chuyển động với vận tốc v=2m/s . Tính động lượng của vật

Question

Một vật có m=1kg đang chuyển động với vận tốc v=2m/s . Tính động lượng của vật

in progress 0
Eden 2 tháng 2021-10-28T14:00:33+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-28T14:01:46+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  Động lượng của vật:

         

  0
  2021-10-28T14:02:18+00:00

  Đáp án:

   p=2kg.m/s

  Giải thích các bước giải:

   động  lượng của vật

  p=m.v=1.2=2(kg.m/s)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )