Một vật có trọng lượng 20N, có động năng 16J . Lấy g= 10m/s^2 . khi đó Vận tốc của vật bằng bao nhiêu?

Question

Một vật có trọng lượng 20N, có động năng 16J . Lấy g= 10m/s^2 . khi đó Vận tốc của vật bằng bao nhiêu?

in progress 0
Vivian 3 tháng 2021-09-13T04:21:28+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-13T04:22:33+00:00

  Đáp án:

  v = 4m/s 

  Giải thích các bước giải:

  Khối lượng của vật là:

  \[P = 10m \Rightarrow m = \frac{P}{{10}} = \frac{{20}}{{10}} = 2kg\]

  Vận tốc của vật là:

  \[{{\rm{W}}_d} = \frac{1}{2}m{v^2} \Rightarrow v = \sqrt {\frac{{2{W_d}}}{m}}  = \sqrt {\frac{{2.16}}{2}}  = 4m/s\] 

  0
  2021-09-13T04:22:43+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

            P = m.g = 20N

  <=> 20 = m.10

  => m = 2 (kg)

  Wđ = 1/2.m.V²

  <=> 16 = 1/2.2.V²

  <=> 16 = V²

  => V = 4 (m/s)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )