Một vất đặc có trọng lượng 8N, thể tích 2dm3. Khi đó, trọng lượng riêng của vật ở mặt đất là: A.4000N/m3 B.400N/m3 C.40N/m3 D.4N/m3

Question

Một vất đặc có trọng lượng 8N, thể tích 2dm3. Khi đó, trọng lượng riêng của vật ở mặt đất là:
A.4000N/m3
B.400N/m3
C.40N/m3
D.4N/m3

in progress 0
Sarah 1 tháng 2021-08-25T07:07:48+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-25T07:08:50+00:00

  Đáp án:

  A. 4000N/m³

  Giải thích các bước giải:

   Đổi: 2dm³ = 0,002m³

  Trọng lượng riêng của vật đó ở mặt đất là:

  $d = \dfrac{P}{V} = \dfrac{8}{{0,002}} = 4000N/{m^3}$

  0
  2021-08-25T07:09:16+00:00

  Đáp án:

                                        `A`

  Giải thích các bước giải:

  `2dm^3=2.10^-3m^3`

  Trọng lượng riêng vật:

  `d=P/V=8/(2.10^-3)=4000(N//m^3)`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )