Một vật đang chuyển động dưới tác dụng của lực F, với gia tốc a1, Nếu tăng lực tác dụng thành F2=2F1 thì gia tốc của vật là a2 bằng bao nhiêu lần a1 ?

Question

Một vật đang chuyển động dưới tác dụng của lực F, với gia tốc a1, Nếu tăng lực tác dụng thành F2=2F1 thì gia tốc của vật là a2 bằng bao nhiêu lần a1 ?
Lưu ý : áp dụng với a1=2m/s ( s mũ 2 ) tìm a2 ?

in progress 0
Ivy 6 ngày 2021-12-04T08:51:04+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-04T08:52:13+00:00

  Áp dụng biểu thức định luật II – Niuton \(F=m.a\)

  Suy ra

  $\dfrac{{{F_2}}}{{{F_1}}} = \dfrac{{m{a_2}}}{{m{a_1}}} = \dfrac{{{a_2}}}{{{a_1}}} = 2$

  Với \(a_1=2m/s\), suy ra \(a_2=a_1.2=2.2=4m/s^2\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )