Một vật dao động điều hoà, khi vật có li độ x1 = 4 (cm) thì vận tốc v1=-40$\pi$ $\sqrt[]{3}$ (cm/s) và khi vật có li độ x2=4$\sqrt[]{2}$ (cm) thỉ vậ

Question

Một vật dao động điều hoà, khi vật có li độ x1 = 4 (cm) thì vận tốc v1=-40$\pi$ $\sqrt[]{3}$ (cm/s)
và khi vật có li độ x2=4$\sqrt[]{2}$ (cm) thỉ vận tốc v2=-40$\pi$ $\sqrt[]{2}$ (cm/s). Động năng biến thiên với chu kỳ

in progress 0
Genesis 3 tuần 2021-07-09T22:58:11+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T22:59:48+00:00

  Đáp án:

  \(0,1\pi \left( s \right)\)

  Giải thích các bước giải:

   Áp dụng công thức độc lập thời gian

  \[\begin{array}{l}
  \left\{ \begin{array}{l}
  {\left( {\frac{{{x_1}}}{A}} \right)^2} + {\left( {\frac{{{v_1}}}{{\omega A}}} \right)^2} = 1\\
  {\left( {\frac{{{x_2}}}{A}} \right)^2} + {\left( {\frac{{{v_2}}}{{\omega A}}} \right)^2} = 1
  \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  \frac{{{4^2}}}{{{A^2}}} + \frac{{{{\left( { – 40\pi \sqrt 3 } \right)}^2}}}{{{\omega ^2}{A^2}}} = 1\\
  \frac{{{{\left( {4\sqrt 2 } \right)}^2}}}{{{A^2}}} + \frac{{\left( { – 40\pi \sqrt 2 } \right)}}{{{\omega ^2}{A^2}}} = 1
  \end{array} \right.\\
   \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  {A^2} = 64\\
  {\omega ^2}{A^2} = 6400
  \end{array} \right. \Rightarrow \omega  = 10
  \end{array}\]

  Chu kỳ biến thiên động năng

  \[T’ = \frac{T}{2} = \frac{{2\pi }}{{2.\omega }} = \frac{\pi }{{10}} = 0,1\pi \left( s \right)\]

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )