Một vật dao động điều hòa trên quỹ đạo dài 18cm với chu ki 0,2s chọn góc thời gian lúc vật qua vị trí li độ 4cm theo chiều dương của trục tọa độ .Hãy

Question

Một vật dao động điều hòa trên quỹ đạo dài 18cm với chu ki 0,2s chọn góc thời gian lúc vật qua vị trí li độ 4cm theo chiều dương của trục tọa độ .Hãy viết phương trình dao động của vật

in progress 0
Mackenzie 1 năm 2021-09-02T10:00:16+00:00 1 Answers 27 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-02T10:02:11+00:00

  Đáp án:

  \(x = 9\cos (10\pi t – \dfrac{\pi }{{2,83}})(cm;s)\)

  Giải thích các bước giải:

  Biên độ: \(A = \dfrac{L}{2} = \dfrac{{18}}{2} = 9cm\)

  Tần số góc: \(\omega  = \dfrac{{2\pi }}{T} = \dfrac{{2\pi }}{{0,2}} = 10\pi \)

  Ta có: 

  \(\cos \varphi  = \dfrac{4}{9} \Rightarrow |\varphi | = \dfrac{\pi }{{2,83}}\)

  Mà vật đi cùng chiều dương nên pha ban đầu: \( – \dfrac{\pi }{{2,83}}rad/s\)

  Phương trình dao động: \(x = 9\cos (10\pi t – \dfrac{\pi }{{2,83}})(cm;s)\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )