một vật dao động điều hòa trên trục Ox với biên độ là 4 cm và chu kỳ 3 s thời gian ngắn nhất để vật đi từ li độ x=-2 đến x=-4 là bao nhiêu

Question

một vật dao động điều hòa trên trục Ox với biên độ là 4 cm và chu kỳ 3 s thời gian ngắn nhất để vật đi từ li độ x=-2 đến x=-4 là bao nhiêu

in progress 0
Alaia 1 năm 2021-11-01T14:10:11+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-01T14:12:10+00:00

  Đáp án:

   t=0,5s

  Giải thích các bước giải:

  thời gian ngắn nhất để vật đi từ li độ x=-2 đến x=-4 là \(t = \frac{T}{6} = \frac{3}{6} = 0,5s\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )