Một vật dao động điều hoà với biên đô A=5 cm. Trong các giá trị li độ sau.,giá trị nào có thể là li độ của giao động trên? A, X=6 B, X=-6 C,X=10

Question

Một vật dao động điều hoà với biên đô A=5 cm. Trong các giá trị li độ sau.,giá trị nào có thể là li độ của giao động trên?
A, X=6 B, X=-6 C,X=10 D, X=1.2

in progress 0
Cora 1 năm 2021-09-02T08:58:43+00:00 2 Answers 362 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-02T08:59:45+00:00

  Phương trình dao động:

  $x=Acos(ωt+\phi)$

  $=5cos(ωt+\phi)$

  Vì $cos(ωt+\phi)∈[-1;1]$ nên $x∈[-5;5] →$ Chọn $D$

  0
  2021-09-02T09:00:21+00:00

  Đáp án:

   D

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )