một vật dao động theo phương trình x=3cos(2πt-π/12). từ thời điểm t1=17/24 (s) đến t2= 23/8 (s) vật nhận vận tốc v=-6π bao nhiêu lần

Question

một vật dao động theo phương trình x=3cos(2πt-π/12). từ thời điểm t1=17/24 (s) đến t2= 23/8 (s) vật nhận vận tốc v=-6π bao nhiêu lần

in progress 0
Audrey 5 tháng 2021-07-11T09:08:09+00:00 1 Answers 17 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T09:09:38+00:00

  Ta có : đen ta `t = t_2 – t_1 = 13/6s =( 13T)/6 = 2T + 1/6T`

  Mà trong 1 chu vi vật đi qua VTCB theo chiều dương có 1 lần

  `=>“N = 2+n’`

  Tại thời điểm `t_1 = 17/24 s` vật ở vị trí `x =(-A)/2` và đi theo chiều dương để đi hết tg `T/6` thì nó sẽ đi đến `x = A/2`

  `=>`Đi qua chiều dương 1 lần nữa

  `=>“N= 1+2 = 3` `( lần )`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )