Một vật đặt trên mặt bàn nằm ngang. Hỏi có những lực nào tác dụng vào vật ? Vào bàn ? Có những cặp lực đối nào cân bằng nhau ? Có những cặp lực đối nà

Question

Một vật đặt trên mặt bàn nằm ngang. Hỏi có những lực nào tác dụng vào vật ? Vào bàn ? Có những cặp lực đối nào cân bằng nhau ? Có những cặp lực đối nào không cân bằng nhau ?

in progress 0
Hadley 1 năm 2021-12-02T08:14:04+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-02T08:15:22+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  Lực tác dụng vào vật:

  Trọng lực P.

  Phản lực của mặt bàn lên vật N.

  Lực tác dụng vào bàn:

  Trọng lực P’ của bàn.

  Trọng lực P của vật.

  Phản lực của mặt đất lên các chân bàn N’.

  Cặp lực đối cân bằng nhau: P và N; P’ và N’

  Cặp lực đối không cân bằng: P và N’.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )