Một vật được ném ngang ở độ cao h=80m với vận tốc đầu là 20m/s.lấy g=10m/s.Tính thời gian chuyển động và tầm ném xa của vật

Question

Một vật được ném ngang ở độ cao h=80m với vận tốc đầu là 20m/s.lấy g=10m/s.Tính thời gian chuyển động và tầm ném xa của vật

in progress 0
Sadie 1 tháng 2021-08-13T13:56:10+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-13T13:57:13+00:00

  Đáp án: 

  `t=4s`

  `L=80m`

  Giải:

  Thời gian chuyển động của vật:

  $h=\dfrac{1}{2}gt^2$

  ⇒ `t=\sqrt{\frac{2h}{g}}=\sqrt{\frac{2.80}{10}}=4` `(s)`

  Tầm ném xa của vật:

  `L=v_0t=20.4=80` `(m)`

   

  0
  2021-08-13T13:58:03+00:00

  Đáp án:

  t = 4s

  L = 80m 

  Giải thích các bước giải:

  Thời gian chuyển động là:

  $t = \sqrt {\dfrac{{2h}}{g}}  = \sqrt {\dfrac{{2.80}}{{10}}}  = 4s$

  Tầm ném xa là:

  $L = {v_o}.t = 20.4 = 80m$ 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )