Một vật đuoc ném thẳng đứng lên cao với vật tốc 6m/s chi g =10m/s tìm A) độ cao cực đại của vật B)ở độ cao nào thì thế năng bằng động năng của vật

Question

Một vật đuoc ném thẳng đứng lên cao với vật tốc 6m/s chi g =10m/s tìm
A) độ cao cực đại của vật
B)ở độ cao nào thì thế năng bằng động năng của vật

in progress 0
Daisy 1 tháng 2021-11-03T11:57:54+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-03T11:58:59+00:00

  Đáp án:

   h=1,8m

  h’=0,9m

  Giải thích các bước giải:

  a>
  \[{v^2} – v_0^2 = 2.a.S =  – 2.g.S =  > S = \frac{{ – {6^2}}}{{ – 2.10}} = 1,8m\]

  b>
  \[{\rm{W}} = m.g.h = 2{{\rm{W}}_t} <  =  > m.g.1,8 = 2.m.g.h’ =  > h’ = 0,9m\]

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )