Một vật được ném thẳng lên cao với v=4m/s. Lấy g=10m/s2 a) tính độ cao cực đại b) tính độ cao mà ở đó thế năng bằng động năng c) tính độ cao mà ở đó t

Question

Một vật được ném thẳng lên cao với v=4m/s. Lấy g=10m/s2
a) tính độ cao cực đại
b) tính độ cao mà ở đó thế năng bằng động năng
c) tính độ cao mà ở đó thế năng bằng nửa động năng

in progress 0
Everleigh 2 tuần 2021-07-11T00:50:00+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T00:51:44+00:00

  CHÚC BẠN HỌC TỐT!!! 

  Trả lời:

  $v_0=4\,m/s\\g=10\,m/s^2$

  Giải thích các bước giải:

  $a,$

  Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng:

     `1/2.m.v_0^2=m.g.h_{max}`

     `⇔h_{max}=(1/2.v_0^2)/g=16/(2.10)=0,8(m)`

  $b,$ 

  Thế năng bằng động năng:

     `mgz_1=1/2.mv_1^2`

  Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng:

     `1/2.mv_0^2=mgz_1+2mgz_1`

     `⇔z_1=(1/2.v_0^2)/(3g)=4/15(m)`

  $c,$ 

  Thế năng bằng nửa động năng:

     `mgz_2=1/4.mv_2^2`

  Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng:

      `1/2.mv_0^2=mgz_2+4mgz_2`

      `⇔z_2=(1/2.v_0^2)/(5g)=4/25(m)`.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )