Một vật được ném trên một tòa nhà cao 12 m với vận tốc khi ném là 15 m/s và góc hợp bởi phương ngang là 45 độ . Tìm vận tốc của vật khi chạm đất

Question

Một vật được ném trên một tòa nhà cao 12 m với vận tốc khi ném là 15 m/s và góc hợp bởi phương ngang là 45 độ . Tìm vận tốc của vật khi chạm đất

in progress 0
Jasmine 1 tuần 2021-11-30T15:49:48+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-30T15:51:06+00:00

  Đáp án:

  $V=21,56m/s$ 

  Giải thích các bước giải:

  Theo định luật bảo toàn năng lượng:

  $\frac{1}{2}mv_0^2+mgh=\frac{1}{2}mV^2$

  =>$V=\sqrt{v_0^2+2gh}=\sqrt{15^2+2.10.12}\approx 21,56m/s$ 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )