Một vật được thả không vận tốc đầu từ đỉnh mặt phẳng nghiêng AB = 2m có góc alpha = 45 độ .tính gia tốc của vật trên mặt phẳng nghiêng nếu a, bỏ qua

Question

Một vật được thả không vận tốc đầu từ đỉnh mặt phẳng nghiêng AB = 2m có góc alpha = 45 độ .tính gia tốc của vật trên mặt phẳng nghiêng nếu
a, bỏ qua ma sát
b, ma sát trượt có muyt = 0.1
c, lấy g= 10m /s2, khối lượng của vật là 4kg

in progress 0
Emery 1 tháng 2021-08-05T17:34:33+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T17:35:58+00:00

  Đáp án:

  a) \(5\sqrt 2 m/{s^2}\)

  b) \(\dfrac{{9\sqrt 2 }}{2}\)

  Giải thích các bước giải:

  Phản lực của mặt phẳng nghiên là:

  \(N = P\cos 45 = mg\cos 45\)

  a) Xét theo phương song song mặt phẳng nghiêng:

  \(\begin{array}{l}
  P\sin 45 = ma\\
   \Rightarrow mg\sin 45 = ma\\
   \Rightarrow a = g\sin 45 = 5\sqrt 2 m/{s^2}
  \end{array}\)

  b) Xét theo phương song song mặt phẳng nghiêng:

  \(\begin{array}{l}
  P\sin 45 – {F_{ms}} = ma\\
   \Rightarrow mg\sin 45 – mg\cos 45.\mu  = ma\\
   \Rightarrow a = g\sin 45 – g\mu \cos 45 = \dfrac{{9\sqrt 2 }}{2}m/{s^2}
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )