Một vât được thả rơi không vận tốc đầu từ độ cao 20(m) xuống đất . Bỏ qua sức cản của không khí,lấy g=10(m/s) a) xác định vận tốc của vật lúc trạm đất

Question

Một vât được thả rơi không vận tốc đầu từ độ cao 20(m) xuống đất . Bỏ qua sức cản của không khí,lấy g=10(m/s)
a) xác định vận tốc của vật lúc trạm đất
b) ở độ cao nào thì động năng của vật bằng thế năng ; gấp 3 lần thế năng

in progress 0
aikhanh 2 tháng 2021-09-28T15:38:46+00:00 2 Answers 86 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-28T15:40:13+00:00

  Đáp án:

   a) vđất=20m/s

  b)h=zC=5m

  Giải thích các bước giải:

   Tóm tắt:

  vB=0,zA=0

  h=zB=20m

  g=10m/s2

  a) vđất=vA=?

  b)h=? thì Wđ=3Wt

  Giải:

  a) Chọn gốc thế năng tại mặt đất A ( zA=0), điểm thả tại B ( vB=0)

  Theo ĐLBT cơ năng ta có :

  WA=WB

  WđA+WtA=WđB+WtB

  1/2.m.vA^2+0=0+m.g.zB

  1/2.vA^2=10.20

  suy ra :vA=20m/s hay vđất=20m/s

  b)Gọi C là vị trí của vật khi động năng bằng 3 lần thế năng ( Wđ=3Wt)

  Theo ĐLBT cơ năng:

  WB=WC

  WđB+WtB=WđC+WtC

  0+m.g.zB=3WtC+WtC

  m.g.zB=4.m.g.zC

  zB=4zC

  suy ra: zC=zB/4=20/4=5(m) 

  0
  2021-09-28T15:40:42+00:00

  Đáp án:

  \(\begin{array}{l}
  a.{v_{\max }} = 20m/s\\
  b.\\
  h = 10m\\
  h’ = 5m
  \end{array}\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  a.\\
  W = {W_{t\max }} = {W_{d\max }}\\
  mg{h_{\max }} = \frac{1}{2}mv_{\max }^2\\
  10.20 = \frac{1}{2}v_{\max }^2\\
  {v_{\max }} = 20m/s\\
  b.\\
  {W_t} = {W_d} = \frac{W}{2} = \frac{{{W_{t\max }}}}{2}\\
  mgh = \frac{{mg{h_{\max }}}}{2}\\
   \Rightarrow h = \frac{{{h_{\max }}}}{2} = \frac{{20}}{2} = 10m\\
  3{W_t}’ = {W_d}’ \Rightarrow {W_t}’ = \frac{{W’}}{4} = \frac{{{W_{t\max }}}}{4}\\
  mgh’ = \frac{{mg{h_{\max }}}}{4}\\
   \Rightarrow h’ = \frac{{{h_{\max }}}}{2} = \frac{{20}}{4} = 5m
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )