Một vật được thả rơi từ độ cao 40 m Tính quãng đường vật rơi trong giây cuối cùng trước khi chạm đất

Question

Một vật được thả rơi từ độ cao 40 m Tính quãng đường vật rơi trong giây cuối cùng trước khi chạm đất

in progress 0
Valentina 1 năm 2021-12-01T18:06:43+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-01T18:08:18+00:00

  Đáp án:

  \(23,28m\)

  Giải thích các bước giải:

  Ta có, phương trình quãng đường rơi của vật: \(s = \dfrac{1}{2}g{t^2}\)

  Thời gian vật rơi: \(t = \sqrt {\dfrac{{2h}}{g}}  = \sqrt {\dfrac{{2.40}}{{10}}}  = 2,83s\)

  Quãng đường vật rơi trong thời gian \(t’ = t – 1 = 1,83s\) là: \(s’ = \dfrac{1}{2}10.1,{83^2} = 16,72m\)

  \( \Rightarrow \) Quãng đường vật rơi trong giây cuối cùng là: \(\Delta s = h – s’ = 40 – 16,72 = 23,28m\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )