Một vật hình hộp chữ nhật được làm bằng sắt. Khi tăng nhiệt độ của vật đó thì: A) Thể tích của vật tăng B) Khối lượng của vật tăng C) Khối lượng riêng

Question

Một vật hình hộp chữ nhật được làm bằng sắt. Khi tăng nhiệt độ của vật đó thì:
A) Thể tích của vật tăng
B) Khối lượng của vật tăng
C) Khối lượng riêng của vật tăng
D) Trọng lượng riêng của vật tăng

in progress 0
aihong 3 tuần 2021-07-08T20:42:43+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T20:44:22+00:00

  Một vật hình hộp chữ nhật được làm bằng sắt. Khi tăng nhiệt độ của vật đó thì:

  A) Thể tích của vật tăng

  B) Khối lượng của vật tăng

  C) Khối lượng riêng của vật tăng

  D) Trọng lượng riêng của vật tăng

  Vì khi tăng nhiệt độ thì sẽ xuất hiện hiện tượng giãn nở vì nhiệt của chất rắn nên thể tích sẽ tăng

  $chucbanhoktot$

  $chomikxicntlhnnha$

  0
  2021-07-08T20:44:28+00:00

  Đáp án:

  A. Thể tích của vật tăng  

  Giải thích các bước giải:

  Khi tăng nhiệt độ của vật, vật nở ra và thể tích của vật tăng lên mà khối lượng của vật không đổi do đó khối lượng riêng của vật sẽ giảm đi. Kéo theo đó trọng lượng riêng của vật cũng giảm đi.  

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )