một vật hình lập phương có cạnh là 10 cm thả nổi trong nước,biết d=10000 N/m3,dV =8000 N/m3.Tính chiều cao phần nổi trên nước

Question

một vật hình lập phương có cạnh là 10 cm thả nổi trong nước,biết d=10000 N/m3,dV =8000 N/m3.Tính chiều cao phần nổi trên nước

in progress 0
Harper 2 tháng 2021-08-07T19:49:18+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-07T19:50:53+00:00

  Đáp án:

  \({h_{noi}} = 2cm\)

  Giải thích các bước giải:

  Ta có:

  \(\begin{array}{l}
  P = {F_A}\\
   \Rightarrow dV = {d_n}{V_{ch}}\\
   \Rightarrow d.Sh = {d_n}S{h_{ch}}\\
   \Rightarrow {h_{ch}} = \dfrac{{dh}}{{{d_n}}} = \dfrac{{8000.0,1}}{{10000}} = 0,08m
  \end{array}\)

  Chiều cao phần nỗi trên nước là:

  \({h_{noi}} = h – {h_{ch}} = 0,1 – 0,08 = 0,02m = 2cm\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )