Một vật hình lập phương, có chiều dài mỗi cạnh là 20cm được thả nổi trong nướcnước. Trọng lượng của nước là 10000 N/ m3, chiều cao khối gỗ nổi dưới

Question

Một vật hình lập phương, có chiều dài mỗi cạnh là 20cm được thả nổi trong nướcnước. Trọng lượng của nước là 10000 N/ m3, chiều cao khối gỗ nổi dưới là 5cm . a/ Tìm khối lượng riêng và khối lượng của vậtvật. b/ Nếu ta đổ dầu có trọng lượng riêng 8000N/m3 sao cho ngập hoàn toàn vật thì thể tích của vật chìm trong nước và trong dầu là bao nhiêu

in progress 0
Vivian 3 tháng 2021-09-05T18:20:10+00:00 1 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-05T18:21:38+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a. Gọi diện tích một mặt của vật là S, chiều cao vật chìm trong nước là $h’$ 

  Ta có: $S = 0,2.0,2 = 0,04 (m^2)$ 

  Thể tích của vật: 

  $V = 0,2.0,2.0,2 = 0,0008 (m^3)$ 

  Lực đẩy Ác – si – mét tác dụng lên vật: 

      $F_A = d_n.V_c = 1000.S.h’$ 

  Trọng lượng của vật: 

        $P = d_V.V = d_V.S.h = 0,2Sd_V$ 

  Khi vật nằm yên lặng trong nước thì: 

  $F_A = P \to 10000S.h’ = 0,2S.d_V$ 

         $\to d_V = \dfrac{10000.0,05}{0,2} = 2500 (N/m^3)$ 

  Vậy khối lượng riêng của vật là: 

           $D_V = \dfrac{d_V}{10} = \dfrac{2500}{10} = 250 (kg/m^3)$ 

  Khối lượng của vật là: 

       $m = d_V.V = 250.0,008 = 2 (kg)$ 

  b. Gọi chiều cao phần vật chìm trong dầu và trong nước lần lượt là $h_1$ và $h_2$, ta có: 

              $h_1 + h_2 = 0,2$.      (1)$ 

  Lực đẩy Ác – si – mét do dầu và nước tác dụng lên vật lần lượt là: 

                $F_{A1} = d_d.h_1 = 8000h_1$ 

                $F_{A2} = d_n.h_2= 10000h_2$ 

  Trọng lượng của vật     

                 $P = 10.m = 10.2 = 20 (N)$ 

  Khi vật nằm yên lặng thì $P = F_{A1} + F_{A2}$ hay: 

        $8000h_1 + 10000h_2 = 20$   (2) 

  Từ (1) và (2) suy ra: $h_1$. và $h_2$ 

    

  .

  .

  (Không biết sai sót ở đâu mà cho kết quả sai nhỉ?)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )