.Một vật khối lượng 400g chịu tác dụng của một lực có dạng F = – 0,8cos5t (N)nên dao động điều hòa. Biên độ dao động của vật là Xem thêm tại: https://

Question

.Một vật khối lượng 400g chịu tác dụng của một lực có dạng F = – 0,8cos5t (N)nên dao động điều hòa. Biên độ dao động của vật là
Xem thêm tại: https://vatly247.com/60-cau-bai-tap-nang-cao-ve-dao-dong-dieu-hoa-a82.html#ixzz6JJTTY9LD

in progress 0
Jade 1 năm 2021-10-16T00:56:33+00:00 1 Answers 13 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-16T00:58:20+00:00

  Đáp án:

   8 cm

  Giải thích các bước giải:

  $\begin{array}{l}
  F =  – 0,8\cos 5t = ma =  – m{\omega ^2}x\\
   \Rightarrow x = \frac{{0,8}}{{0,{{4.5}^2}}}\cos 5t = 0,08\cos 5t\\
   \Rightarrow A = 0,08\left( m \right) = 8\left( {cm} \right)
  \end{array}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )