Một vật khối lượng m đang chuyển động với vận tốc v. Nếu đồng thời giảm khối lượng của vật còn một nửa và tăng vận tốc lên gấp đôi thì độ lớn động lượ

Question

Một vật khối lượng m đang chuyển động với vận tốc v. Nếu đồng thời giảm khối lượng của vật còn một nửa và tăng vận tốc lên gấp đôi thì độ lớn động lượng của vật sẽ:

in progress 0
Maria 4 tuần 2021-11-12T14:45:27+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-12T14:46:33+00:00

  Đáp án:

   Không đổi

  Giải thích các bước giải:

   P=M.v

  Theo đầu bài thì:

  M’=M/2.  Và V=2v

  –>p’=p

  0
  2021-11-12T14:46:56+00:00

  Đáp án:

   Không đổi

  Giải thích các bước giải:

   Có p=m×v

  Mà m÷2 và v×2 

  Suy ra p= m÷2×v×2=m×v

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )