một vật nặng 0,5 kg đang nằm yên dưới tác dụng của lực F vật chuyển động với vận tốc 72km/h trong khoảng thời gian 0,01s. Tính độ biến thiên động lượn

Question

một vật nặng 0,5 kg đang nằm yên dưới tác dụng của lực F vật chuyển động với vận tốc 72km/h trong khoảng thời gian 0,01s. Tính độ biến thiên động lượng và lực tác dụng lên quả bóng?

in progress 0
Quinn 5 tháng 2021-07-29T11:15:53+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-29T11:17:25+00:00

  Đáp án:

   $∆p = 10 kg.m/s$

   $F = 1000 (N)$

  Giải thích các bước giải:

   Ta có : 

  $∆p = p_2-p_1 = mv_2 – mv_1$

  `=>` $∆p = 0,5.20 – 0,5.0= 10(kg.m/s)$

  Lực tương tác : 

  $∆p = F.∆t$ `<=>` $ 10 = F.0,01 $

  `=>` $F = 1000(N)$

  0
  2021-07-29T11:17:36+00:00

  CHÚC BẠN HỌC TỐT !!!!!!!!!!!!

  Đáp án:

  `\Deltap = 10` $(kg.m/s)$

  $F = 1000 (N)$

  Giải thích các bước giải:

          $m = 0,5 (kg)$

          $v_0 = 0 (m/s)$

          $v = 72 (km/h) = 20 (m/s)$

          `\Deltat = 0,01 (s)`

  Độ biến thiên động lượng của vật là:

          `\vec{\Deltap} = m\vec{v} – m\vec{v_0} = m\vec{v}`

  $\to \Delta{p} = mv = 0,5.20 = 10 (kg.m/s)$

  Mặt khác:

         `\vec{\Deltap} = \vec{F}.\Deltat`

  $\to \Delta{p} = F.\Delta{t}$

  `<=> F = {\Deltap}/{\Deltat} = 10/{0,01} = 1000 (N)`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )