Một vật nặng 3600g có khối lượng riêng bằng 1800kg/m3. Khi thả vào chất lỏng có khối lượng riêng bằng 850kg/m3, nó hoàn toàn nằm dưới mặt chất lỏng. V

Question

Một vật nặng 3600g có khối lượng riêng bằng 1800kg/m3. Khi thả vào chất lỏng có khối lượng riêng bằng 850kg/m3, nó hoàn toàn nằm dưới mặt chất lỏng. Vật đã chiếm chỗ chất lỏng có thể tích bằng bao nhiêu?

in progress 0
aihong 1 tháng 2021-07-30T03:55:49+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-30T03:57:44+00:00

  Đáp án:

    Đổi `3600g` `=` `3,6kg`

  Vật đã chiếm chỗ chất lỏng có thể tích bằng:

    `V` `=` `m/(dv)` `=` `(3,6)/1800` `=` `2.10^-3m³`

   

  0
  2021-07-30T03:57:46+00:00

  Đáp án:

        $V = 0,002m^3 = 2dm^3$

  Giải thích các bước giải:

   $m = 3600g = 3,6kg$ 

  $D = 1800kg/m^3$ 

  $D ‘ = 850kg/m^3$ 

  Ta có: $D = \dfrac{m}{V} \to V = \dfrac{m}{D}$ 

  Thể tích của vật là: 

      $V = \dfrac{3,6}{1800} = 0,002 (m^3)$ 

  Vì $d > d ‘$ nên vật chìm hoàn toàn trong chất lỏng và thể tích phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ bằng thể tích của vật. 

  Vậy thể tích phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ là: 

       $V = 0,002m^3 = 2dm^3$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )