Một vật nặng bị trái đất hút 1 lực 250N . Hỏi vật đó có khối lượng bằng bao nhiêu

Question

Một vật nặng bị trái đất hút 1 lực 250N . Hỏi vật đó có khối lượng bằng bao nhiêu

in progress 0
Audrey 5 tháng 2021-07-15T09:10:44+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-15T09:12:19+00:00

  @SANGOFFICIAL

  Ta có F=P=10.m

  ⇒  $m_{vật nặng}$  = $\frac{P}{10}$  = $\frac{250}{10}$  = 25 (kg)

  0
  2021-07-15T09:12:30+00:00

             Ta có: P = 10 m           trong đó: P: trọng lượng của vật (N)

                                                                m: khối lượng của vật (kg)

              ⇔ m = $\frac{P}{10}$ 

                               Vật đó có khối lượng là:

                                    m = $\frac{P}{10}$ = $\frac{250}{10}$ = 25 (kg)

                                                                      Đáp số: 25 kg

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )