Một vật nặng rơi tự do từ độ cao h=20m so với mặt đất ở nơi có gia tốc trọng trường g=10m/s^2.Tìm thời gian rơi vận tốccuar vật khi chạm đất và độ cao

Question

Một vật nặng rơi tự do từ độ cao h=20m so với mặt đất ở nơi có gia tốc trọng trường g=10m/s^2.Tìm thời gian rơi vận tốccuar vật khi chạm đất và độ cao h ?

in progress 0
Rose 7 ngày 2021-12-04T05:49:35+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-04T05:51:00+00:00

  Đáp án: 2s

  Giải thích các bước giải: h=1/2×10×t^2

  20=1/2×10×t^2

  t=2s

  0
  2021-12-04T05:51:27+00:00

  Đáp án:

  \(t = 2s;\,\,v = 20m/s;\,\,h = 20m\)

  Giải thích các bước giải:

  + Thời gian rơi của vật:

  \(h = {1 \over 2}g{t^2} \Rightarrow t = \sqrt {{{2h} \over g}} = \sqrt {{{2.20} \over {10}}} = 2s\)

  + Vận tốc của vật khi chạm đất:

  \(v = gt = 10.2 = 20m/s\)

  + Độ cao h:

  \(h = 20m\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )