Một vật nhỏ có khối lượng 230g thì trọng lượng của vật là….N

Question

Một vật nhỏ có khối lượng 230g thì trọng lượng của vật là….N

in progress 0
Arya 3 tuần 2021-07-08T18:03:25+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T18:04:26+00:00

  Đổi 230 g = 0,23 kg

  Theo công thức P = 10 m, ta có:

  -> P = 10 . 0,23 = 2,3 N 

  => Một vật nhỏ có khối lượng 230g thì trọng lượng của vật là 2,3 N

   

  0
  2021-07-08T18:04:52+00:00

        `text{ Đổi : 230 g = 0,23 kg }`

      `text{Trọng lượng của vật đó là :}`

    `text{P = 10m = 0,23 . 10 = 2,3 ( N )}`

                                    `text{Đáp số : 2,3 N .}`

    

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )