Một vật nhỏ có khối lượng m bằng 0,1 kg được treo vào một đầu sợi dây không giãn đầu còn lại của sợi dây được buộc chặt vào điểm cố định o cho vật m c

Question

Một vật nhỏ có khối lượng m bằng 0,1 kg được treo vào một đầu sợi dây không giãn đầu còn lại của sợi dây được buộc chặt vào điểm cố định o cho vật m chuyển động theo quỹ đạo toàn nằm trong mặt phẳng thẳng đứng với tâm O và bán kính r = 0,5 m bỏ qua sức cản của không khí và lấy gia tốc rơi tự do g bằng 10 m trên giây bình cho biết vận tốc của vật khi đi qua vị trí cao nhất của quỹ đạo V = 5 m trên giây lực căng của dây khi vật đi qua vị trí cao nhất của quỹ đạo là bao nhiêu

in progress 0
Camila 2 tuần 2021-11-26T01:08:30+00:00 1 Answers 58 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-26T01:10:05+00:00

  Đáp án:

   T=4N

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  \vec T + \vec P = m{{\vec a}_{ht}}\\
  T + P = m{a_{ht}} = m\frac{{{v^2}}}{R}\\
  T = m\frac{{{v^2}}}{R} – mg = \frac{{0,{{1.5}^2}}}{{0,5}} – 10.0,1 = 4N
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )