Một vật nhỏ rơi tự do từ các độ cao h=80m so với mặt đất. Lấy giá tốc tự do g=10m/s². Quãng đường vật đi được trong 1 giây cuối cùng trước khi vật chạ

Question

Một vật nhỏ rơi tự do từ các độ cao h=80m so với mặt đất. Lấy giá tốc tự do g=10m/s². Quãng đường vật đi được trong 1 giây cuối cùng trước khi vật chạm đất là.
A 0,71m
B 0,48m
C 0,35m
D 0,15m
Giúp mình nhé

in progress 0
Eloise 1 năm 2021-08-22T21:58:39+00:00 2 Answers 349 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-22T21:59:56+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Một vật nhỏ rơi tự do từ các độ cao h=80m so với mặt đất. Lấy giá tốc tự do g=10m/s². Quãng đường vật đi được trong 1 giây cuối cùng trước khi vật chạm đất là.

  A 0,71m

  B 0,48m

  C 0,35m

  D 0,15m

  ***giải thích:

  Thời gian vật rơi hết quãng đường S = h = 80 m là:

  t = √2h:g = 4 ( giây )

  Quãng đường vật đi được sau 3s là

  h’=1/2.g.t’2=45m

  Quãng đường vật đi được trong giây cuối cùng là

  h*=h-h’=80-45=35 = 0,35m

                      CHO MÌNH CÂU TRẢ LỜI HAY NHẤT NHÉ <3

  1
  2021-08-22T22:00:00+00:00

  Gọi thời gian rơi của vật là t, ta có:

  $h=\frac{1}{2}gt^2$

  <=> $80=\frac{1}{2}.10.t^2$

  => $t=4$ (s)

  Quãng đường vật rơi trong 3s đầu:

  $s_1=\frac{1}{2}g.3^2=\frac{1}{2}.10.9=45$ (m)

  Quãng đường vật rơi trong giây cuối là:

  $s_2=h-s_1=80-45=35$ (m)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )