một vật rắn có trọng lượng 210N đặt trên mặt sàn nằm ngang, diện tích tiếp xúc với mặt sàn là $0,3m^{2}$ .Tính áp suất của vật đó gây lên mặt sàn

Question

một vật rắn có trọng lượng 210N đặt trên mặt sàn nằm ngang, diện tích tiếp xúc với mặt sàn là $0,3m^{2}$ .Tính áp suất của vật đó gây lên mặt sàn

in progress 0
Peyton 2 tháng 2021-08-21T17:09:03+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-21T17:10:37+00:00

  Đáp án:

   700 N/m2

  Giải thích các bước giải:

  Tóm tắt: P = 210 N; S = 0.3 m2; p = ?

                          Giải

  Áp suất của vật đó gây lên mặt sàn là:

    p = F/S = P/S = 210/0.3 = 700 N/m2

  Nếu bn có thắc mắc chỗ nào thì cứ hỏi nhé, nếu trong khả năng mik luôn sẵn sàng để trả lời.

  Chúc bn hc tốt :33333

  0
  2021-08-21T17:11:01+00:00

  Đáp án

  áp dụng công thức: 

  P=F:S ta có 

  P=F:S=210:0,3=700 (Pa)

  lời giải bn tự làm nhé

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )