Một vật rắn phẳng, mỏng có dạng là một tam giác đều ABC, mỗi cạnh a=20cm. Người ta tác dụng vào vật 1 ngẫu lực nằm trong mặt phẳng tam giác. Các lực c

Question

Một vật rắn phẳng, mỏng có dạng là một tam giác đều ABC, mỗi cạnh a=20cm. Người ta tác dụng vào vật 1 ngẫu lực nằm trong mặt phẳng tam giác. Các lực có độ lớn 8N và đặt vào 2 đỉnh A và B. Tính momen của ngẫu lực trong các trường hợp:
– Lực vuống góc cạnh AB
– Lực vuông góc cạnh AC
– Lực song song AC.

in progress 0
Camila 1 năm 2021-11-26T10:35:49+00:00 1 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-26T10:37:45+00:00

  Đáp án:

   1,6N

  Giải thích các bước giải:

   Áp dụng công thức Momen ngẫu lực: M=F.d, ta có:

  \(\begin{array}{l}
  {M_1} = F.d = F.a = 8.0,2 = 1,6(N)\\
  {M_2} = F.d = F.\frac{a}{2} = 8.0,1 = 0,8(N)\\
  {M_3} = F.d = F.\frac{{a\sqrt 3 }}{2} = 8.0,1\sqrt 3  = 0,8\sqrt 3 (N)
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )