Một vật rơi từ độ cao 4 m xuống đất ở độ cao nào động năng bằng thế năng

Question

Một vật rơi từ độ cao 4 m xuống đất ở độ cao nào động năng bằng thế năng

in progress 0
Eloise 1 năm 2021-09-18T14:18:55+00:00 1 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-18T14:20:52+00:00

  Đáp án:

   2m

  Giải thích các bước giải:

   Chọn mốc thế năng tại mặt đất

  Độ cao động năng bằng thế năng

  \[\begin{array}{l}
  {{\rm{W}}_d} = {{\rm{W}}_t}\\
  {{\rm{W}}_d} + {{\rm{W}}_t} = {\rm{W}}\\
   \Rightarrow {{\rm{W}}_t} = \frac{{\rm{W}}}{2}\\
   \Rightarrow mgh = \frac{{mg{h_0}}}{2}\\
   \Rightarrow h = \frac{{{h_0}}}{2} = 2m
  \end{array}\]

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )