Một vật rơi tự do khi đi qua A có vận tốc 4 m trên giây Hỏi khi đi qua B ở phía dưới A và cách a một đoạn là 1 m thì vận tốc của vật bằng bao nhiêu lấ

Question

Một vật rơi tự do khi đi qua A có vận tốc 4 m trên giây Hỏi khi đi qua B ở phía dưới A và cách a một đoạn là 1 m thì vận tốc của vật bằng bao nhiêu lấy g bằng 10

in progress 0
Mackenzie 6 ngày 2021-12-03T22:20:13+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-03T22:22:03+00:00

  Đáp án:

  6m/s

  Giải thích các bước giải:

  áp dụng công thức $V^2-V_0^2=2a.s$

  thay $V_0=4 m/s, g=10m/s^2,s=1m$ ta tìm được $V_B=6 m/s$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )