Một vật sáng AB đặt vuông góc trục chính của thấu kính . Cách thấu kính 30c m cho ảnh A’B’ cùng chìu và nhỏ hơn vật . Biết ảnh A’B’ cách thấu kính 10c

Question

Một vật sáng AB đặt vuông góc trục chính của thấu kính . Cách thấu kính 30c m cho ảnh A’B’ cùng chìu và nhỏ hơn vật . Biết ảnh A’B’ cách thấu kính 10cm A. Xác định tk trên. Vì sao B tính tiêu cự

in progress 0
Remi 11 phút 2021-09-19T02:20:32+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-19T02:22:23+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a. Thấu kính trên là thấu kính hội tụ vì cho ảnh ảo, cùng chiều, nhỏ thua vật. 

  b. Ta có với thấu kính hội tụ thì 

  $\frac{1}{f} = \frac{1}{d’} – \frac{1}{d}$ nên 

  $\frac{1}{f} = \frac{1}{10} – \frac{1}{30} = \frac{2}{30}$ suy ra $f = \frac{30}{2} = 15cm$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )