Một vật thả rơi tự do ở độ cao 90m. Lấy g=10m/s^2 .Ở độ cao nào động năng =2 lần thế năng?

Question

Một vật thả rơi tự do ở độ cao 90m. Lấy g=10m/s^2 .Ở độ cao nào động năng =2 lần thế năng?

in progress 0
Ivy 2 tháng 2021-10-19T16:07:42+00:00 1 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-19T16:09:24+00:00

  Đáp án:

   30m

  Giải thích các bước giải:

   chọn mốc thế năng tại mặt đất

  \[\begin{array}{l}
  {{\rm{W}}_d} = 2{W_t}\\
  {{\rm{W}}_d} + {{\rm{W}}_t} = {\rm{W}}\\
   \Rightarrow {{\rm{W}}_t} = \frac{{\rm{W}}}{3}\\
   \Rightarrow mgh = \frac{{mg{h_0}}}{3}\\
   \Rightarrow h = 30\left( m \right)
  \end{array}\]

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )