Một vật thật muốn có ảnh cùng chiều và bằng vật qua thấu kính hội tụ thì vật phải đặt ở vị trí; A: cách thấu kính một đoạn f. B: sát mặt thấu kính.

Question

Một vật thật muốn có ảnh cùng chiều và bằng vật qua thấu kính hội tụ thì vật phải đặt ở vị trí;
A:
cách thấu kính một đoạn f.
B:
sát mặt thấu kính.
C:
cách thấu kính một đoạn 2f.
D:
cách thấu kính một đoạn nhỏ hơn f.

in progress 0
Piper 2 tháng 2021-10-14T07:32:55+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-14T07:34:13+00:00

  Đáp án:

  C. Cách thấu kính một đoạn 2f.

  Giải thích các bước giải:

  Ảnh cùng chiều với vật ⇒ Ảnh là ảnh ảo

  Ảnh ảo qua thấu kính không thể bằng vật nên có thể đề bị viết nhầm là ảnh ngược chiều 

  Nếu ảnh ngược chiều và bằng vật thì vật đặt tại vị trí cách thấu kính 2f 

  0
  2021-10-14T07:34:51+00:00

  Đáp án:

  $→$ Chọn $C.$

  Giải thích các bước giải:

  $-$ Một vật thật muốn có ảnh cùng chiều và bằng vật qua thấu kính hội tụ thì vật phải đặt cách thấu kính một đoạn $2f.$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )