Một vật trọng lượng 450N đặt trên Trái Đất thì khối lượng là bao nhiêu kg,g

Question

Một vật trọng lượng 450N đặt trên Trái Đất thì khối lượng là bao nhiêu kg,g

in progress 0
Kinsley 1 tháng 2021-08-05T16:08:45+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T16:10:08+00:00

  Một vật trọng lượng 450N đặt trên Trái Đất thì khối lượng là bao nhiêu kg , g ?

                                                      bài làm

  nếu một vật có trọng lượng là 450 N khi đặt trên mặt đất sẽ có khối lượng là : ( kg )

  m = P : 10 = 450 : 10 = 45 ( kg )

  nếu một vật có trọng lượng là 450 N khi đặt trên mặt đất sẽ có khối lượng là : ( g )

  Đổi 45 kg = 45000 ( g )

  Đáp số :

  kg = 45 kg

  g = 45000 g

  cho mk trả lời hay nhất nhé

  xin cảm ơn bn

  0
  2021-08-05T16:10:20+00:00

  Tóm tắt:

  `P = 450N`

  `m = ? kg`

  `m_1 = ? g`

  Giải:

  Khối lượng của vật đó trên Trái Đất là:

  `m = P ÷ 10 = 450 ÷ 10 = 45 ( kg )`

  Đổi: `45 kg = 45000 g`

  Đáp số: `m = 45 kg`

               `m_1 = 45000g`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )