Một vật trượt không vận tốc đầu từ đỉnh mặt phẳng nghiêng dài 40m nghiêng 1 góc 30 độ so với phương ngang. Coi như không có lực ma sát trên mặt phẳng

Question

Một vật trượt không vận tốc đầu từ đỉnh mặt phẳng nghiêng dài 40m nghiêng 1 góc 30 độ so với phương ngang. Coi như không có lực ma sát trên mặt phẳng nghiêng. Cho g=10
a, Tính gia tốc của vật
b, Vật tiếp tục chuyển động trên mặt nằm ngang trong bao lâu nếu hệ số ma sát trong giai đoạn này là 0,1
c, Thực ra mặt phẳng nghiêng có ma sát, do đó vật trượt đều xuống. Tính hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng

in progress 0
aikhanh 4 tuần 2021-08-18T16:30:03+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-18T16:31:09+00:00

  Đáp án:

  \(\begin{array}{l}
  a.a = 5m/{s^2}\\
  b.t = 20s\\
  c.\mu  = 0,57735
  \end{array}\)

  Giải thích các bước giải:

  a.

  Áp dụng định luật II  Niu tơn:

  \(\begin{array}{l}
  \vec N + \vec P = ma\\
   + ox:\\
  P\sin 30 = ma\\
   \Rightarrow a = \dfrac{{P\sin 30}}{m} = \dfrac{{mg\sin 30}}{m}\\
   = g\sin 30 = 10\sin 30 = 5m/{s^2}
  \end{array}\)

  b.

  Vận tốc sau khi đi hết dốc là:

  \(\begin{array}{l}
  {v^2} – v_0^2 = 2as\\
   \Rightarrow v = \sqrt {v_0^2 + 2as}  = \sqrt {0 + 2.5.40}  = 20m/s
  \end{array}\)

  Gia tốc trên mặt phẳng ngang là:

  \(\begin{array}{l}
   – {F_{ms}} = ma’\\
   \Rightarrow a’ = \dfrac{{ – {F_{ms}}}}{m} = \dfrac{{ – \mu mg}}{m} =  – \mu g =  – 0,1.10 =  – 1m/{s^2}
  \end{array}\)

  Thời gian đi trên mặt phẳng ngang là:

  \(t = \dfrac{{v’ – v}}{{a’}} = \dfrac{{0 – 20}}{{ – 1}} = 20s\)

  c.

  Áp dụng định luật II Niu tơn:

  \(\begin{array}{l}
  \vec N + \vec P + {{\vec F}_{ms}} = \vec 0\\
   + oy:\\
  N = P\cos 30 = mg\cos 30\\
   + ox:\\
  P\sin 30 – {F_{ms}} = 0\\
  mg\sin 30 – \mu mg\cos 30 = 0\\
   \Rightarrow \mu  = \tan 30 = 0,57735
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )