Một viên bi chuyển động nhanh dần đều không vận tốc đầu trên máng nghiêng và trong giây thứ 5 nó đi được quãng đường 36cm. Tìm gia tốc, và quãng đường

Question

Một viên bi chuyển động nhanh dần đều không vận tốc đầu trên máng nghiêng và trong giây thứ 5 nó đi được quãng đường 36cm. Tìm gia tốc, và quãng đường đi được trong 5s

in progress 0
Ayla 2 ngày 2021-12-07T16:38:19+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T16:39:23+00:00

  + Quãng đường viên bi đi được trong 5s là: \({s_5} = \dfrac{1}{2}a{.5^2} = 12,5a\)

  + Quãng đường viên bi đi được trong 4s là: \({s_4} = \dfrac{1}{2}a{.4^2} = 8a\)

  \( \Rightarrow \) Quãng đường viên bi đi được trong giây thứ 5 là: \(\Delta s = {s_5} – {s_4} = 4,5a = 0,36m\)

  \( \Rightarrow a = 0,08m/{s^2}\)

  Quãng đường đi được trong 5s: \({s_5} = 1m\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )