Một viên bi khối lượng 150g đang đứng yên trên mặt phẳng ngang thì chịu tác dụng của một lực không đổi theo phương ngang có độ lớn 2.25 N. Sau khi đi

Question

Một viên bi khối lượng 150g đang đứng yên trên mặt phẳng ngang thì chịu tác dụng của một lực không đổi theo phương ngang có độ lớn 2.25 N. Sau khi đi được 2s thì ngừng tác dụng lực đồng thời viên bi này va chạm vào viên bi thứ hai có khối lượng 300g cũng đang đứng yên. Bỏ qua ma sát.
A. Tính động lượng viên bị thứ nhất ngay khi và chạm
B. Sau va chạm 2 viên bi dính vào nhau và cùng chuyển động với vận tốc V. Tính V

in progress 0
Alaia 3 giờ 2021-10-24T01:52:01+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-24T01:53:41+00:00

  Đáp án:

   a. 4,5kg.m/s

  b. 10m/s

  Giải thích các bước giải:

  \[\begin{array}{l}
  a.a = \frac{F}{m} = \frac{{2,25}}{{0,15}} = 15\\
  {v_1} = at = 15.2 = 30\\
  {p_1} = {m_1}{v_1} = 0,15.30 = 4,5\left( {kg.m/s} \right)
  \end{array}\]

  b. bảo toàn động lượng của hệ trước vad sau va chạm

  \[\begin{array}{l}
  {m_1}\overrightarrow {{v_1}}  = \left( {{m_1} + {m_2}} \right)\overrightarrow V \\
   \Rightarrow 0,15.30 = \left( {0,15 + 0,3} \right)V\\
   \Rightarrow V = 10\left( {m/s} \right)
  \end{array}\]

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )