Một vòi nước chảy vào bể chưa có nước .giờ thứ nhất vòi chảy được 2/5 bể nước , giờ thứ haivofi chẩy thêm 1/3 nể nước . Hỏi sau hai giò chảy, còn bao

Question

Một vòi nước chảy vào bể chưa có nước .giờ thứ nhất vòi chảy được 2/5 bể nước , giờ thứ haivofi chẩy thêm 1/3 nể nước . Hỏi sau hai giò chảy, còn bao nhiêu phần chưa có nước ?

in progress 0
Alaia 17 phút 2021-09-13T13:29:42+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-13T13:31:11+00:00

   Sau hai giờ chảy, còn số phần bể chưa có nước là:

                    1 –  (2/5 +1/3)  =4/15 (bể nước)

                            Đáp số :4/15 bể nước

        Xin hay nhất 

  0
  2021-09-13T13:31:40+00:00

  Đáp án + Giải thích các bước giải:

  Sau hai giờ, vòi nước chảy được số phần bể nước là:

                    2/5 +1/3 =11/15 (bể nước)

  sau hai giờ chảy, còn số phần bể chưa có nước là:

                    1 – 11/15 =4/15 (bể nước)

                            Đáp số :4/15 bể nước

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )