Một vòi nước chảy vào bể,mỗi giờ dược 1/4 bể. Hỏi khi bể ko có nước thì vòi đó phải chảy bao nhiêu phút để được 1/6 bể nước

Question

Một vòi nước chảy vào bể,mỗi giờ dược 1/4 bể. Hỏi khi bể ko có nước thì vòi đó phải chảy bao nhiêu phút để được 1/6 bể nước

in progress 0
Daisy 3 tháng 2021-09-16T14:41:59+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T14:43:36+00:00

  Đáp án:

  2/3 bể nước .

  Giải thích các bước giải:

  Khi bể không có nước thì vòi nước đó chảy bao lâu phút để được 1/6 bể là :

  1/6 : 1/4 = 2/3 (phút)

    Đáp số : 2/3 phút .

  Cho mình hay nhất ạ !

  Chúc bạn học tốt !

  0
  2021-09-16T14:43:37+00:00

  Thời gian để vòi đó phải chảy được `1/6` khi bể ko có nước là :

  `1/6 ÷ 1/4 = 2/3` (phút)

  Đáp số : `2/3` phút

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )