một vòng dây đồng có chiều dài 40cm gồm 4000 vòng cho dòng điện có cường độ 10A chạy trong ống dây đặt vuông góc với trục ống dây một khung dây hình

Question

một vòng dây đồng có chiều dài 40cm gồm 4000 vòng cho dòng điện có cường độ 10A chạy trong ống dây đặt vuông góc với trục ống dây một khung dây hình vuông có cạnh 5cm hãy tính từ xuyên qua khung dây

in progress 0
Katherine 1 tháng 2021-07-27T08:55:43+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-27T08:57:29+00:00

  + Áp dụng biểu thức tính cảm ứng từ gây ra bởi ống dây: B=4π.10−7NI/l

  + Sử dụng công thức tính diện tích hình vuông: 

  + Vận dụng biểu thức tính từ thông qua khung diện tích S: 

  3,14.10-4 (Wb)

  0
  2021-07-27T08:57:39+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Bạn xem hình

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )