Một vườn hoa hình thoi có tổng độ dài hai đường chéo là 17m. Tính diện tích vườn hoa hình thoi đó. Biết rằng đường chéo dài dài hơn đường chéo ngắn 3m

Question

Một vườn hoa hình thoi có tổng độ dài hai đường chéo là 17m. Tính diện tích vườn hoa hình thoi đó. Biết rằng đường chéo dài dài hơn đường chéo ngắn 3m.

in progress 0
Cora 3 tháng 2021-09-20T20:04:58+00:00 2 Answers 16 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T20:06:09+00:00

  Đường chéo lớn dài số mét là :

  `(17+3):2` `=` `10` `(m)`

  Đường chéo bé dài số mét là :

  `(17-3):2` `=` `7` `(m)`

  Diện tích vườn hoa là :

  `(10` x `7` `)` `:2` `=` `35` `(m^{2})`

  Đáp số : `35` `m^{2}`

  0
  2021-09-20T20:06:29+00:00

   Chiều dài đường chéo dài là :

           (17+3):2=10(m)

    Chiều dài đường chéo ngắn là :

          17-10=7(m)

    Diện tích vườn hoa là :

            7×10÷2=35(m²)

                         Đ/s: 35m²

  Xin CTLHN + cảm ơn + vote 5 sao

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )