x mũ 2 -x-6 -x mũ 2-5x+6 x mũ 4-3x mũ 2+2 x mũ 4+4 y mũ 6+4

Question

x mũ 2 -x-6
-x mũ 2-5x+6
x mũ 4-3x mũ 2+2
x mũ 4+4
y mũ 6+4

in progress 0
Ximena 3 tuần 2021-09-07T09:28:38+00:00 1 Answers 14 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T09:29:46+00:00

  +Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  x^2-x-6=x^2-3x+2x-6=x(x-3)+2(x-3)=(x+2)(x+3)

  -x^2-5x+6=-(x^2+5x-6)=-(x^2+6x-x-6)=-[x(x+6)-(x+6)]=-(x-1)(x+6)

   

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )